FAF PERSONAL TRAINER personaaltreeneri baaskoolitus

Koolitus: FAF Eesti personaaltreeneri koolitus

Koolituse lühitutvustus: FAF Eesti koolituste personaaltreeneri baaskoolitus (FAF PERSONAL TRAINER) on kõige põhjalikum ja personaalsem valdkonnakoolitus Eestis, mis põhineb Soomes väljatöötatud personaaltreenerite koolitusprogrammil, kuid mille on edasi arendanud Eesti parimad tegijad. Koolitust on edukalt korraldatud juba 2013. aastast ja nüüdseks on välja töötatud kõige põhjalikum teaduspõhine ning personaalsel praktilisel juhendamisel põhinev koolitus, mis tagab suurepärased oskused ja teadmised igale personaaltreenerile.

Koolitusele valitakse osalema vaid 15 osalejat, kes saavad baasteadmised ja vajalikud tööoskused. Koolitusel osalemiseks on eelduseks vaid FAF FOUNDATION baaskoolituse läbimine.

Koolituse maht: 205 ak.h kontakttundi koolis, lisaks 40 ak.h mentorprogrammi, lisanduvad iseseisev töö ja praktika.

Läbimise tingimus: teooriaeksam ja praktiline eksam, lõputöö kaitsmine

Koolitajad: Kristjan Koik, Liis Arula, Kristel Ehala-Aleksejev, Mihkel Kuresoo, Sven Idarand, Maarja Pütsep jt.

Hind: 2040 EUR*
Koolituse eest on võimalik tasuda ka 3 osas (a 800 EUR)

Koolituse hinnale lisanduvad:
-vabatahtlik mentorprogrammi tasu 480 EUR, mis on võimalik asendada juhendatud praktikaga;
-litsentsieksamite tasu 240 EUR (sisaldab: teooriaeksam, praktiline eksam, lõputöö kaitsmine), juhul kui koolituse läbides ja kõigi eelduste täitmisel soovib õpilane tunnistuse saamiseks läbida eksamid.

Litsentsieksamitele lubatakse õpilane, kes on täitnud kõik kohustuslikud koolituse tingimused.

Registreerumine: Registreerumine FAF Eesti personaaltreeneri koolitusele on kahe-etapiline. Esimese sammuna tuleb esitada koolitusel osalemise soovi avaldamiseks AVALDUS. Koolitusel on 15 kohta. Kui koolitusele eelregistreerub 15 või vähem osalejat, siis saavad kõik avalduse esitajad registreeruda koolitusele. Kui tähtajaks on tulnud rohkem avaldusi kui on koolitusel kohti siis tehakse valik esitatud avalduste põhjal. Ülejäänud avalduse esitajad jäävad ootenimekirja ja nad saavad esmajärjekorras koolitusele registreeruda kui peaks mõni koht vabanema.

Avalduse esitamise järgselt ja koolitusel osalemise kinnituse saamisel, saab osaleja end ametlikult koolitusele registreerida.

Koolitusest täpsemalt:

FAF Eesti personaaltreeneri koolitus on põhjalik koolitusprogramm mille raames omandavad osalejad edukaks personaaltreenerina tegutsemiseks vajalikud teadmised ja oskused. Koolitus põhineb Soomes väljatöötatud Fitness Academy of Finland litsensidel, kuid kogu eesikeelse koolituse sisu on kokku pandud ja edastatud Eesti parimate professionaalide poolt. Koolituse läbinud omistavad FAF Personal Trainer litsentsid, mis on hinnatud kvaliteedimärgid Eestis ja Soomes. Kõigile osalejatele väljastatakse täiendkoolituse tunnistus.

Koolituse peamised moodulid on:
-anatoomia ja spordifüsioloogia
– toitumise alused personaaltreenerile
– kliendi tervisliku seisundi kaardistamise, rühi- ja liigutusanalüüs,
– treeningprogrammi koostamine, treeningu läbiviimine, kliendisuhtlus,
– personaaltreeneri töö ja turundus.

Koolitusel on suur osa ka iseseisval tööl ja õpitu praktilises rakendamises (lisaks auditoorsele tööle on kõigil osalejatel vaja läbida iseseisva praktika tunnid – minimaalselt 30 tundi omatreeningutundi jõusaalis, 4 juhendatud praktikatundi ja praktiline töö kliendiga, alates 2018. aastast pakub FAF Eesti koolitused võimalust koolituse kõrval läbida mentorprogramm, mille raames saab õpilane harjutada ja õppida FAF Eesti poolt määratud juhendaja käe all)

Koolitus on jaotatud kahte moodulisse:

I moodul – kolm koolitusnädalavahetust – annab kõik vajalikud teooria ning treeningu läbiviimiseks vajamivead baasteadmised, lõpeb vahe-eksamiga

II moodul – spetsiifilisemad teadmised ja praktiline töö klientidega, lõpeb lõpu-eksamiga ning iseisesva töö põhjal valminud lõputöö kaitsmisega