Fysioline koostööpartnerina

Meile on tähtis, et kliendid on edukad. Laialdase toote- ja teenustevalikuga toetame ja aitame luua kestvaid ja tulemuslikke lahendusi. Oleme koostööpartner nii väikesemates kui suuremates ja pikemaaegsetes lahendustes.

Konsultatsioonid

Rahastus

Pakume paindlikke rahastusteenuseid meie kaudu tehtavatele projektidele. Täislahendused ja seadmed saab hankida ühekordse investeeringuna, pikaajalise kasutusrendina või kõik hinnas teenusemudelina fikseeritud kuutasuga.  Lühematele perioodidele võimalik ka osamaksetega lepingud.

Organiseerime rahastuläbirääkimisi kolmandate osapooltega kui seadmete hankimine on päevakorral. Rahastus-lepingutega koos on võimalik liita erinevaid lisateenuseid, nagu näiteks lepingud korralistest hooldustest. Seega pakume täisteenusliisingut, kus tehakse leping täisteenustele ja arveldus tehakse kõik mugavalt ühest ja samast kohast. Rahastuse periood vaheldub vastavalt vajadusele 2-5 aastani. Liisinglepingu lõppemisel võid vahetada lihtsalt vanad seadmed uute innovatiivsemate ja ruumi säästvamate lahenduste vastu või perioodi lõppedes seadmed ka lunastada.

Fikseeritud kuutasuga teenusemudeliga uuendame seadmed kokkulepitud perioodi tagant ja kasutusel on alati kaasaegseimad seadmed ja vahendid. Teenusemudeliga maksate ainult seadmete kasutamise ja ülalpidamise eest ega osta neid välja.

Asukoha leidmine

Planeerimine ja 3D visualiseerimine

Koolitused

Meie koolitusorganisatsioon FAF korraldab koolitusi ja vastavalt vajadusele kohandame ning pakume ka spetsiifilsemaid koolitusi arvestades teie vajadusi.

Turundusabi ja konsultatsioonid