WELLNESS COACH - 2020 a koolitust ei toimu

Töötad inimestega, tahad saada nendega paremat kontakti ja soovid:

  • Leida enda seest üles empaatilise kaasteelise kliendi jaoks
  • Kujuneda professionaalseks inimlike muutuste toetajaks
  • Luua alust ulatuslikuks isiklikuks arenguks endale ja teistele
  • Otsida ise ja aidata inimestel leida rohkem rahuldust pakkuvat elustiili
  • Õppida uusi oskusi inimeste mõjutamiseks
  • Tõsta tõhusust oma professionaalses elus

Inimese üks püsivaid soove on kasvada kellekski ja samas säilitada oma elu tasakaalu. Tasakaaluga on hea kui õnnestub seda luua ise, veel paremini õnnestub see koos abilisega. Kui sa soovid olla see, kes aitab inimestel leida üles nende motivatsiooni, panna paika realistlikke eesmärke, toetab nende tugevaid kohti, aitab ületada kõhklusi ja juhib inimest hakkama võtma vastutust oma elu eest – et muuta oma elu rohkem elamisväärseks ja rahuldustpakkuvaks, siis on see koolitus sulle. Me õpime väikeses grupis inimliku heaolu teoreetilist mudelit ning praktilisi tehnikaid ning lähenemisi, millele toetudes aidata inimestel oma elu sellesse mudelisse sobitada. Samuti õpime hulga töötavaid suhtlemis – ja mõjutamistehnikaid, mis aitavad toetada muutust inimese juures ja vähendada tema vastupanu sellele. Otsime endale omast viisi olla toeks inimestele ühe raskeima ülesande juures – muuta iseennast ja oma harjumusi nii et kasvaks rahulolu oma tööga, oma suhetega ja tervisega. Ning leida natuke hingerahu ja tasakaalu elus, mille osa me oleme.

Teemad, mida uurime:
• Kontakt ja koostöösuhte loomine
• Töökindel coachingumudel ja selle rakendamine
• Isiklike väärtuste ja eesmärkide kaardistamine
• Motivatsiooni toetamine arenemiseks
• Toimetulek oma sisemiste deemonitega
• Kuidas seda kõike inimestel aidata leida ja luua tegevuskava eesmärgile jõudmiseks

Kui sa tunned, et sinus on piisavalt empaatiat inimeste mõistmiseks ja soovi saada oskusi toetamaks inimesi nende tervise arendamise ja eluviisi optimeerimise juures, oled oodatud.
Auditoorne õpe 80 ak. h (sh. grupisupervisioon). Lisaks praktiktiline osa ja iseseisev töö kirjanduse ja eneseanalüüsiga.

Küsi lisaks

Margus Salumets

FAF Wellness Coach projektijuht
+372 5545 823